Thursday, November 23, 2006

Avisernes lange hale

De fleste læsere af denne blog er sikkert allerede stødt på begrebet ”den lange hale” eller på engelsk ”the long tail”. Begrebet er skabt og siden hen promoveret af Wired skribenten Chris Anderson, som i år udkom med bogen ”The Long Tail – How Endless Choice is Creating Unlimited Demand”.

Jeg er netop blevet færdig med at læse bogen, og det har sat en del tanker i gang i forhold til, hvordan begrebet ”den lange hale” kan bruges til at forklare nogle af de nye tendenser, som vi kan observere i den danske medieverden, og som jeg selv er en del af via mit engagement i avisen.dk.

Bogens hovedpointe kan bedst forklares med udgangspunkt i denne figur:Lad os ligesom Chris Anderson forestille os at ”solgte enheder” er antallet af solgte musik cd’er og ”Produktudvalg” er det samlede antal af cd’er, der produceres og sælges på verdensplan. Kurven viser, hvordan salget af musik cd’er fordeler sig således, at der sælges exceptionelt mange af ganske få titler og ganske få af exceptionelt mange titler. Det lyder lidt kryptisk og kan måske bedre formuleres ved at sige, at der sælges rigtig mange hit cd’er og en del mindre af alle de cd’er som ikke bliver et hit.

I den gamle mursten-og-mørtel verden betød denne skæve fordeling, at man fokuserede på hittet. Pladeindustrien var en branche, der blev bygget op omkring idéen om at finde, skabe eller udvikle hittet og derefter malke koen indtil, der ikke var mere mælk i det kreative yver.

Pladeindustrien var simpelthen nødt til at fokusere på hittene, fordi man tjente praktisk taget ingen penge på de bands eller numre, som ikke blev et hit. At producere, distribuere og siden hen sælge en plade i pladeforretningen var omkostningskrævende, hvilket begrænsede den mængde af titler, man kunne satse på. Som man kan se i figuren ovenfor var resultatet, at de fysiske pladeforretninger udelukkende var i stand til at udbyde en meget lille del af de titler som udkom. De resterende titler blev solgt i andre pladeforretninger i andre byer og i andre lande, og endnu flere titler blev aldrig opdaget eller udgivet.

Alt dette ændrede sig med virtuelle megastores på internettet som cdnow, amazon.com osv. osv. At udbyde en cd til salg på Amazon er næste omkostningsfrit for Amazon. Amazon stiller en mikroskopisk del af deres serverplads til rådighed og bruger en smule ressourcer på at skabe indhold rundt omkring den enkelte titel, men i al væsentlighed er de marginelle omkostninger ved at tilføje en ny titel på den virtuelle hylde uendeligt små for Amazon. Dette økonomiske faktum har radikalt ændret måden hvorpå cd’er sælges. Hvor forbrugerne før kun havde adgang til de udvalgte hits i deres lokale pladeforretning, har de nu adgang til en næsten uendelig mængde af musik på de store internet megamusikforretninger.

Det interessante er, at denne økonomiske logik har ændret fokus for dem, der sælger musik på nettet. Det er ikke længere nok at fokusere på den korte venstre del af kurven. Man tjener stadig rigtig mange penge i denne del af kurven, men i stigende grad oplever internetforretninger, at deres omsætning flytter ud i den lange hale. Når det ikke længere koster noget synderligt at distribuere en ny titel, kan man tjene lige så mange penge på at sælge få eksemplarer af mange titler, som man kan på at sælge mange eksemplarer af få titler Den virtuelle økonomi er gået fra at være hitdrevet til i langt højere grad også at tage højde for, hvad der sker i periferien, i nichen eller i undergrunden.

Alt dette burde være common knowledge for alle digitari, der følger med i blogosfæren om blogosfæren. Det interessante ved Chris Andersons tanker er dog, at de kan overføres til alle brancher, hvor distributionen af produktet går fra at være fysisk til at være digital. Således også i mediebranchen, som efter en besynderlig langsom start nu for alvor har kastet sig ud i den digitale distribution.

Lad os tage et næsten tilfældigt eksempel: avisbranchen.

Avisbranchens primære produkt er artikler, som skrives af journalister. Artiklerne klumpes sammen i aviser, som siden hen distribueres på forskellig vis til forbrugerne. Anskuet på denne måde er branchen altså ikke så forskellig fra musikbranchen, hvor det primære produkt er numre som klumpes sammen på en cd og siden hen distribueres via pladeforretninger til forbrugerne.

Ligesom musikbranchen har avisbranchen været underlagt den fysiske verdens snærende bånd. Det var dyrt at trykke en avis, og det var fysisk umuligt at trykke og distribuere aviser med sidetal over de 50-100 (Søndagsberlingeren er en undtagelse, men selv den har en grænse). Disse fysiske begrænsninger betød, at man kun kunne publicere en begrænset mængde artikler – nemlig den mængde artikler som kunne klemmes ind i dagens avis.

Ligesom musikbranchen blev avisbranchen altså en hitdrevet økonomi, som udelukkende fokuserede på den korte og venstre del af kurven. Aviserne var nødt til at hyre dygtige og professionelle skribenter, som kunne sikre, at rigtig mange læsere ville læse artiklerne og dermed avisen. At satse på en ”skæv” skribent med sin egen skrivestil eller esoteriske holdninger var for risikabelt, og derfor satsede man på professionelle generalister, der kunne skrive, så alle forstod det og alle kunne engagere sig i artiklerne.

Avisbranchen adskilte sig dog fra musikbranchen ved, at det ikke var muligt at måle, hvilke journalister, der blev læst og hvilke journalister, der ikke blev læst. Man kendte det samlede oplagstal, men man kendte ikke de præcise læsertal for den enkelte journalist. Derfor har der også historisk set i avisbranchen været plads til flere skæve, stive og decideret underlige vildskud blandt journalister. Disse journalister ville i musikbranchens logik være røget ud i den lange hale – og dermed forglemmelsen, men i de tolerante og kulturradikale redaktionslokaler kunne der alligevel blive plads til de skæve skribenter.

I takt med at distributionen af artikler ufattelig langsomt men usvigelig sikkert er ved at blive digitaliseret, er avisverdenens hitdrevne logik ved at gå i opløsning. Distribution af artikler er ikke længere noget, der er omkostningskrævende eller begrænset af en fysisk ramme. Artikler kan via internettet publiceres på personlige hjemmesider, debatfora eller blogs, som er redskaber næsten alle brugere af internettet har adgang til.

Ligesom i musikbranchen kan man altså nu vælge at distribuere en artikel på nettet også selv om den formodede indtægt for den enkelte artikel er ufattelig lille. Blogosfæren er et glimrende eksempel på dette: Folk publicerer millioner og atter millioner af artikler (eller blogindlæg) uden anden forventet indkomst end stoltheden ved, at andre læsere læser artiklen.

Avisbranchens – eller skulle vi hellere kalde den artikelbranchens – pendanter til Amazon og CDNow ser vi i Technorati og herhjemme overskrift.dk, som er sites, der lever af at samle alle artikler lige fra den venstre og stejle del af kurven til den højre og lange hale. På Technorati kan man finde artikler fra NYTimes, som læses af millioner af læsere såvel som blogindlæg fra fanatiske numismatikere, der udelukkende læses af de få andre med samme interesse for klingende mønt.

Det besynderlige ved avisbranchen (og denne gang mener jeg avisbranchen) er dog, at man på trods af denne ny økonomiske logik desperat fastholder en kunstig skelnen mellem dem i den korte venstre del af kurven – de professionelle journalister, og dem i den lange hale – bloggerne eller amatørskribenterne. I stedet for at indse, at alle borgere er potentielle skribenter, som befinder sig forskellige steder på efterspørgselskurven vælger man at klamre sig fast til en forældet idé om, at én bestemt gruppe af borgere har en større ret til at blive læst og publiceret.

De danske aviser har i stor stil kastet sig over bloggingfænomenet, men i langt de fleste tilfælde har man valgt at fortolke avis-blogging som en ny digital form for klumme, hvor journalister kunne udbrede sig om emner i en mere nonchalant og personlig stil. I visse andre tilfælde som f.eks. Ekstrabladets blogforum og Urbans blogs har man ladet brugerne komme til orde, men i tydeligt afgrænsede områder. På avisen.dk, som jeg selv har været med til at konceptudvikle og på Nordjyskes Dit Centrum, er man gået skridtet videre og har inkluderet brugernes indlæg på forsiden, men stadig med en lavere prioritering og en tydelig adskillelse af journalister og amatører.

Personligt tror jeg kun, at vi har set den spæde start på en radikal revolution af artikelbranchen, hvor man – når røgen har lagt – sig ikke længere vil kunne skelne professionelle journalister fra amatøristiske bloggere. I den digitale mediefremtid vil overgangen fra amatør til professionel være mere flydende, og overgangen vil ikke være markeret af et pludseligt skift mellem ansættelse og ikke-ansættelse på en avisredaktion. Nej, overgangen vil være en glidende overgang, hvor de dygtige artikelproducenter skilles fra de mindre dygtige på grundlag af, hvor mange der læser deres artikler.

Men vil der så overhovedet være plads til den skæve skribent med de underlige holdninger, i denne verden hvor alting måles i læsertal, ville nogen måske indvende?

Til det kan man kun svare, at digitaliseringen af musik- og bogbranchen indtil videre kun har skabt større diversitet og valgmulighed for folk med skæve præferencer og underlige holdninger. At det skulle være anderledes i artikelbranchen er umiddelbart svært at forestille sig.

Update: Jeg har diskuteret dette indlæg i P1 programmet Kaffeklubben. Lyt til udsendelsen her.

42 Comments:

At Friday, 24 November, 2006, Blogger Claus Dahl said...

Jeg kan godt lide overførslen af long tail til aviser generelt, men jeg er i tvivl om det dyreste ved at lave aviser virkelig er tryk og distribuion. Er fremstillingen af indholdet ikke en rasende stor del af omkostningen?
Hvis det er rigtigt, så har den digitale avis jo det banale problem at den simpelthen ikke har indholdet i enden af halen, fordi den ikke har journalisterne til at skrive det.
Ihvertfald kan jeg ikke nogen eksempler på aviser der har redaktionel energi til mere indhold online end de har i avisen. Så vidt jeg ved fyrer dagbladene løbende journalister.

 
At Friday, 08 December, 2006, Anonymous Anonymous said...

This post has been removed by a blog administrator.

 
At Tuesday, 16 January, 2007, Blogger Ole Gregersen said...

God dansk beskrivelse af dette meget spændende og afgørende fænomen på nettet. Som du er inde på er det muligt at projektere denne model over på en lang række andre forhold - så det fik jeg lige lyst til...

I forbindelse med en fremtidig lancering af Firefox3, så tales der om mikroformater (se www.readwriteweb.com), hvor browseren kan læse semantiske overbygninger på links og knytte denne ekstra information til fx. en applikation på din dekstop. På den måde kan du vælge at knytte aktiviteter til din Google kalender, der så fast håndterer links i det mikroformat.

Pointen lige her er, at det betyder at man selv kan vælge hvilket program - online eller offline - der håndterer disse formater. På den måde kan man altså vælge at kombinere alle mulige app's, og hele tiden skifte dem ud når en bedre dukker op på nettet.

Tænk nu på The Long Tail. Fremover bliver sammensætningen af programmer ligesom den figur. Et par store 'hits' med Microsoft og måske Google i spidsen og så en lang hale af mindre programmer som lige præcis passer til den enkelte brugers behov. D

Det har vi naturligvis allerede, men den tendens bliver langt mere markant i fremtiden tror jeg. Det giver en velkommen plads til små hurtige og brugerdrevne apps der (ligesom det Google slår sig på i denne tid) er enkle og tilpasset bestemte enkle behov.

Vinderen er, som jeg også mener Chris Anderson siger: Dig, The User.

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/ проститутки москвы
http://rbxzahu.tripod.com/map.html проститутки москвы
http://rbxzahu.tripod.com/web-2.html проститутки питера
http://rbxzahu.tripod.com/web-3.html проститутки дешево
http://rbxzahu.tripod.com/web-4.html проститутки новосибирска
http://rbxzahu.tripod.com/web-5.html фото проституток
http://rbxzahu.tripod.com/web-6.html проститутки киев
http://rbxzahu.tripod.com/web-7.html проститутки екатеринбурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-8.html проститутки петербурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-9.html элитные проститутки
http://rbxzahu.tripod.com/web-10.html снять проститутку
http://rbxzahu.tripod.com/web-11.html проститутки видео
http://rbxzahu.tripod.com/web-12.html проститутки санкт
http://rbxzahu.tripod.com/web-13.html проститутки санкт петербурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-14.html проститутки ростова

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/ проститутки москвы
http://rbxzahu.tripod.com/map.html проститутки москвы
http://rbxzahu.tripod.com/web-2.html проститутки питера
http://rbxzahu.tripod.com/web-3.html проститутки дешево
http://rbxzahu.tripod.com/web-4.html проститутки новосибирска
http://rbxzahu.tripod.com/web-5.html фото проституток
http://rbxzahu.tripod.com/web-6.html проститутки киев
http://rbxzahu.tripod.com/web-7.html проститутки екатеринбурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-8.html проститутки петербурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-9.html элитные проститутки
http://rbxzahu.tripod.com/web-10.html снять проститутку
http://rbxzahu.tripod.com/web-11.html проститутки видео
http://rbxzahu.tripod.com/web-12.html проститутки санкт
http://rbxzahu.tripod.com/web-13.html проститутки санкт петербурга
http://rbxzahu.tripod.com/web-14.html проститутки ростова

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

проститутки красноярска
проститутки перми
порно проститутки
проститутки города
проститутки москвы дешево
проститутки омска
дешовые проститутки
сайт проституток
проститутки интим
проститутки иркутска

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

проститутки красноярска
проститутки перми
порно проститутки
проститутки города
проститутки москвы дешево
проститутки омска
дешовые проститутки
сайт проституток
проститутки интим
проститутки иркутска

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/web-31.html проститутки харькова http://rbxzahu.tripod.com/web-32.html услуги проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-33.html дорогие проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-34.html проститутки трансы http://rbxzahu.tripod.com/web-35.html проститутки владивостока http://rbxzahu.tripod.com/web-36.html проститутки одессы http://rbxzahu.tripod.com/web-37.html проститутки цены http://rbxzahu.tripod.com/web-38.html проститутки краснодара http://rbxzahu.tripod.com/web-39.html проститутки донецка http://rbxzahu.tripod.com/web-40.html проститутки ростова на дону

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/web-31.html проститутки харькова http://rbxzahu.tripod.com/web-32.html услуги проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-33.html дорогие проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-34.html проститутки трансы http://rbxzahu.tripod.com/web-35.html проститутки владивостока http://rbxzahu.tripod.com/web-36.html проститутки одессы http://rbxzahu.tripod.com/web-37.html проститутки цены http://rbxzahu.tripod.com/web-38.html проститутки краснодара http://rbxzahu.tripod.com/web-39.html проститутки донецка http://rbxzahu.tripod.com/web-40.html проститутки ростова на дону

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/web-41.html проститутки ростов на дону http://rbxzahu.tripod.com/web-42.html проститутки ижевска http://rbxzahu.tripod.com/web-43.html проститутки алматы http://rbxzahu.tripod.com/web-44.html форум проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-45.html заказать проститутку http://rbxzahu.tripod.com/web-46.html проститутки иванова http://rbxzahu.tripod.com/web-47.html самые проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-48.html проститутки вызов http://rbxzahu.tripod.com/web-49.html проститутки новгорода http://rbxzahu.tripod.com/web-50.html где снять проститутку

 
At Saturday, 14 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://rbxzahu.tripod.com/web-41.html проститутки ростов на дону http://rbxzahu.tripod.com/web-42.html проститутки ижевска http://rbxzahu.tripod.com/web-43.html проститутки алматы http://rbxzahu.tripod.com/web-44.html форум проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-45.html заказать проститутку http://rbxzahu.tripod.com/web-46.html проститутки иванова http://rbxzahu.tripod.com/web-47.html самые проститутки http://rbxzahu.tripod.com/web-48.html проститутки вызов http://rbxzahu.tripod.com/web-49.html проститутки новгорода http://rbxzahu.tripod.com/web-50.html где снять проститутку

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://video-aziatok.freeweb7.com/ видео азиаток порно http://video-aziatok.freeweb7.com/map.htm видео азиаток http://video-aziatok.freeweb7.com/web-2.html видео азиатка http://video-aziatok.freeweb7.com/web-20.html блондинки скачать порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-200.html оренбург знакомства http://video-aziatok.freeweb7.com/web-201.html наруто против видео http://video-aziatok.freeweb7.com/web-202.html самые красивые девушки http://video-aziatok.freeweb7.com/web-203.html бесплатная порнуха http://video-aziatok.freeweb7.com/web-204.html анджелина джоли видео порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-205.html бесплатное видео порка на свадьбе http://video-aziatok.freeweb7.com/web-206.html видео без пароля http://video-aziatok.freeweb7.com/web-207.html видео сьёмка порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-208.html видео сексуальный акт http://video-aziatok.freeweb7.com/web-209.html порно кунилингус бесплатно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-210.html фут фетиш видео

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://video-aziatok.freeweb7.com/ видео азиаток порно http://video-aziatok.freeweb7.com/map.htm видео азиаток http://video-aziatok.freeweb7.com/web-2.html видео азиатка http://video-aziatok.freeweb7.com/web-20.html блондинки скачать порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-200.html оренбург знакомства http://video-aziatok.freeweb7.com/web-201.html наруто против видео http://video-aziatok.freeweb7.com/web-202.html самые красивые девушки http://video-aziatok.freeweb7.com/web-203.html бесплатная порнуха http://video-aziatok.freeweb7.com/web-204.html анджелина джоли видео порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-205.html бесплатное видео порка на свадьбе http://video-aziatok.freeweb7.com/web-206.html видео без пароля http://video-aziatok.freeweb7.com/web-207.html видео сьёмка порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-208.html видео сексуальный акт http://video-aziatok.freeweb7.com/web-209.html порно кунилингус бесплатно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-210.html фут фетиш видео

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://video-aziatok.freeweb7.com/ видео азиаток порно http://video-aziatok.freeweb7.com/map.htm видео азиаток http://video-aziatok.freeweb7.com/web-2.html видео азиатка http://video-aziatok.freeweb7.com/web-20.html блондинки скачать порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-200.html оренбург знакомства http://video-aziatok.freeweb7.com/web-201.html наруто против видео http://video-aziatok.freeweb7.com/web-202.html самые красивые девушки http://video-aziatok.freeweb7.com/web-203.html бесплатная порнуха http://video-aziatok.freeweb7.com/web-204.html анджелина джоли видео порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-205.html бесплатное видео порка на свадьбе http://video-aziatok.freeweb7.com/web-206.html видео без пароля http://video-aziatok.freeweb7.com/web-207.html видео сьёмка порно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-208.html видео сексуальный акт http://video-aziatok.freeweb7.com/web-209.html порно кунилингус бесплатно http://video-aziatok.freeweb7.com/web-210.html фут фетиш видео

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.htm
http://madest.fbdhost.com/web-2.html
http://madest.fbdhost.com/web-20.html
http://madest.fbdhost.com/web-200.html
http://madest.fbdhost.com/web-201.html
http://madest.fbdhost.com/web-202.html
http://madest.fbdhost.com/web-203.html
http://madest.fbdhost.com/web-204.html
http://madest.fbdhost.com/web-205.html

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.htm
http://madest.fbdhost.com/web-2.html
http://madest.fbdhost.com/web-20.html
http://madest.fbdhost.com/web-200.html
http://madest.fbdhost.com/web-201.html
http://madest.fbdhost.com/web-202.html
http://madest.fbdhost.com/web-203.html
http://madest.fbdhost.com/web-204.html
http://madest.fbdhost.com/web-205.html

 
At Sunday, 15 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.htm
http://madest.fbdhost.com/web-2.html
http://madest.fbdhost.com/web-20.html
http://madest.fbdhost.com/web-200.html
http://madest.fbdhost.com/web-201.html
http://madest.fbdhost.com/web-202.html
http://madest.fbdhost.com/web-203.html
http://madest.fbdhost.com/web-204.html
http://madest.fbdhost.com/web-205.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://video-loading.ru/
http://banerblog.ru/
http://romdomno.com/
http://free-online.com.ua/
http://free-online.co.ua/
http://free-select.com/

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://free-dating.com.ua/map.html
http://romdomno.com/
http://video-loading.ru/
http://video-loading.ru/map.html
http://banerblog.ru/
http://free-online.com.ua/
http://free-online.co.ua/
http://free-select.com/
http://free-select.com/map.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://free-dating.com.ua/map.html
http://romdomno.com/
http://video-loading.ru/
http://video-loading.ru/map.html
http://banerblog.ru/
http://free-online.com.ua/
http://free-online.co.ua/
http://free-select.com/
http://free-select.com/map.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://memorini.myplus.org/web-10.html
http://memorini.myplus.org/web-100.html
http://memorini.myplus.org/web-110.html
http://memorini.myplus.org/web-120.html
http://memorini.myplus.org/web-121.html
http://memorini.myplus.org/web-122.html
http://memorini.myplus.org/web-123.html
http://memorini.myplus.org/web-124.html
http://memorini.myplus.org/web-125.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://memorini.myplus.org/web-10.html
http://memorini.myplus.org/web-100.html
http://memorini.myplus.org/web-110.html
http://memorini.myplus.org/web-120.html
http://memorini.myplus.org/web-121.html
http://memorini.myplus.org/web-122.html
http://memorini.myplus.org/web-123.html
http://memorini.myplus.org/web-124.html
http://memorini.myplus.org/web-125.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://memorini.myplus.org/web-10.html
http://memorini.myplus.org/web-100.html
http://memorini.myplus.org/web-110.html
http://memorini.myplus.org/web-120.html
http://memorini.myplus.org/web-121.html
http://memorini.myplus.org/web-122.html
http://memorini.myplus.org/web-123.html
http://memorini.myplus.org/web-124.html
http://memorini.myplus.org/web-125.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://daning.iamspace.com/web-10.html
http://daning.iamspace.com/web-100.html
http://daning.iamspace.com/web-101.html
http://daning.iamspace.com/web-102.html
http://daning.iamspace.com/web-103.html
http://daning.iamspace.com/web-104.html
http://daning.iamspace.com/web-105.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://daning.iamspace.com/web-10.html
http://daning.iamspace.com/web-100.html
http://daning.iamspace.com/web-101.html
http://daning.iamspace.com/web-102.html
http://daning.iamspace.com/web-103.html
http://daning.iamspace.com/web-104.html
http://daning.iamspace.com/web-105.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://daning.iamspace.com/web-10.html
http://daning.iamspace.com/web-100.html
http://daning.iamspace.com/web-101.html
http://daning.iamspace.com/web-102.html
http://daning.iamspace.com/web-103.html
http://daning.iamspace.com/web-104.html
http://daning.iamspace.com/web-105.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://free-dating.com.ua/map.html
http://free-dating.com.ua/web-10.html
http://free-dating.com.ua/web-100.html
http://free-dating.com.ua/web-110.html
http://video-loading.ru/
http://video-loading.ru/map.html
http://video-loading.ru/web-2.html
http://video-loading.ru/web-20.html
http://video-loading.ru/web-200.html
http://free-select.com/
http://free-select.com/map.html
http://free-select.com/web-2.html
http://free-select.com/web-12.html
http://free-select.com/web-120.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://free-dating.com.ua/map.html
http://free-dating.com.ua/web-10.html
http://free-dating.com.ua/web-100.html
http://free-dating.com.ua/web-110.html
http://video-loading.ru/
http://video-loading.ru/map.html
http://video-loading.ru/web-2.html
http://video-loading.ru/web-20.html
http://video-loading.ru/web-200.html
http://free-select.com/
http://free-select.com/map.html
http://free-select.com/web-2.html
http://free-select.com/web-12.html
http://free-select.com/web-120.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://free-dating.com.ua/
http://free-dating.com.ua/map.html
http://free-dating.com.ua/web-10.html
http://free-dating.com.ua/web-100.html
http://free-dating.com.ua/web-110.html
http://video-loading.ru/
http://video-loading.ru/map.html
http://video-loading.ru/web-2.html
http://video-loading.ru/web-20.html
http://video-loading.ru/web-200.html
http://free-select.com/
http://free-select.com/map.html
http://free-select.com/web-2.html
http://free-select.com/web-12.html
http://free-select.com/web-120.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.html
http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://video-aziatok.freeweb7.com/
http://video-aziatok.freeweb7.com/map.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.html
http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://video-aziatok.freeweb7.com/
http://video-aziatok.freeweb7.com/map.html

 
At Monday, 16 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://memorini.myplus.org/
http://memorini.myplus.org/map.html
http://madest.fbdhost.com/
http://madest.fbdhost.com/map.html
http://daning.iamspace.com/
http://daning.iamspace.com/map.html
http://video-aziatok.freeweb7.com/
http://video-aziatok.freeweb7.com/map.html

 
At Wednesday, 18 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://wioujtj.tripod.com/
http://wioujtj.tripod.com/map.html
http://wioujtj.tripod.com/page-2.html
http://wioujtj.tripod.com/page-20.html
http://wioujtj.tripod.com/page-120.html
http://wioujtj.tripod.com/page-121.html
http://wioujtj.tripod.com/page-122.html

 
At Thursday, 19 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://wioujtj.tripod.com/
http://wioujtj.tripod.com/map.html
http://wioujtj.tripod.com/page-2.html
http://wioujtj.tripod.com/page-20.html
http://wioujtj.tripod.com/page-120.html
http://wioujtj.tripod.com/page-121.html
http://wioujtj.tripod.com/page-122.html

 
At Thursday, 19 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

Мир знакомств на сайте http://world-znakomstva.ru/ знакомства в разных странах.

 
At Thursday, 19 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

Мир знакомств на сайте http://world-znakomstva.ru/ знакомства в разных странах.

 
At Thursday, 19 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

http://qxriaao.tripod.com/
знакомства пары москва
http://qxriaao.tripod.com/page-20
ищу фиктивную жену
http://qxriaao.tripod.com/page-121
познакомиться с активной лесби
http://qxriaao.tripod.com/page-222
знакомства для брака в сочи
http://qxriaao.tripod.com/page-123
знакомство столстушкой
http://qxriaao.tripod.com/page-224
познакомиться с сексуальным мужчиной
http://qxriaao.tripod.com/page-125
знакомства в казани порно
http://qxriaao.tripod.com/page-235
мензелинск знакомства
http://world-znakomstva.ru/map.html
знакомства на одну ночь
http://qxriaao.tripod.com/map.html

 
At Sunday, 22 November, 2009, Anonymous Anonymous said...

знакомства для геев разных странах
знакомства девушки из арабских стран
ростов ярославский контакты из аськи знакомства
знакомства краснодар интим
секс знакомства
объявления знакомства без обязательств
знакомства трансексуалы
знакомства с серьезными мужчинами
познакомиться объявления
знакомства мужчины женщины

 
At Thursday, 03 December, 2009, Anonymous Anonymous said...

[b]GPS оборудование [/b]

GPS - глобальная система позиционирования, определение местоположения путём измерения расстояний до объекта от точек с известными координатами — спутников. Расстояние вычисляется по времени задержки распространения сигнала от посылки его спутником до приёма антенной GPS-приёмника. То есть, для определения трёхмерных координат GPS-приёмнику нужно знать расстояние до трёх спутников и время GPS системы[1]. Таким образом, для определения координат и высоты приёмника, используются сигналы как минимум с четырёх спутников.

[b]GSM оборудование [/b]

GSM-системы (on-line системы) позволяют получать информацию от оборудования мониторинга по каналам передачи операторов мобильной связи. Таким образом, съем информации с оборудования происходит в любой момент времени без непосредственного доступа к нему. В этом состоит основное преимущество GSM-систем перед off-line системами, требующими непосредственного подключения модулей мониторинга к персональному компьютеру. Наше оборудование поддерживает все технологии передачи информации по сети GSM: SMS, CSD, GPRS, Voice.

[b]Счетчики топлива [/b]

Применение топливных счетчиков позволяет предприятиям получить объективную информацию о времени работы машин, вести постоянный контроль реального потребления горючего. При помощи DFM можно разработать нормы расхода ГСМ на отдельных маршрутах и технологических операциях.
Экономический эффект применения приборов учета топлива различен на разных предприятиях, обычно от 10 до 40 %, в зависимости от запущенности исходной ситуации и настойчивости менеджмента автопредприятия.

Link: http://gps-group.at.ua/

 
At Thursday, 10 December, 2009, Anonymous Anonymous said...

Есть и такой сайт Интим знакомств http://www.pi7.ru без СМС и всякой ерунды! Зачем платить когда есть бесплатно... [url=http://www.soki.tv]Скачать новинки кино бесплатно[/url]
и анекдотец :) для настроения
Муж и жена поругались и не разговаривают. Через некоторое время она решила примириться и говорит:
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!

 
At Tuesday, 15 December, 2009, Anonymous Anonymous said...

Бесплатный [url=http://www.soki.tv]виео[/url] контент и Анекдот от http://www.soki.tv :) Отец шлет сыну телеграмму:
-Как прошел экзамен? Доложи немедленно.
-Экзамен прошел блестяще, профессора в восторге. Просят повторит осенью.

 
At Tuesday, 22 December, 2009, Anonymous Anonymous said...

Интим знакомства без СМС и всякой ерунды... http://www.pi7.ru Найди и ты себе партнёра. Есть [url=http://pi7.ru/menuid-44]Партрерская программа[/url]
И небольшой анекдот для размышления.
Со мной девушка порвала... Причем еще прислала фотки где она с моим другом трахается...
- И ты что?
- Отослал эти фотки ее отцу...

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home