top of page

Data

02. Anonymiserer I jeres data?

I bør som udgangspunkt altid gå ud fra, at jeres data kunne blive lagt ud på internettet i morgen. Hvad ville konsekvenserne være?


Ville enkeltpersoner kunne identificeres i jeres data, eller har I sikret jer, at data er så anonymiserede, at man ikke kan udlede noget om det enkelte menneske?

 

Anonymisering er ikke nemt. Det er ikke nok bare at fjerne navne, adresser eller personnumre, fordi identitet ofte kan udledes ved at kombinere data eller samkøre data med andre offentligt tilgængelige datasæt.

 

Måske indsamler I slet ikke persondata, men vær alligevel opmærksom på, at tilsyneladende ufarlige data nogle gange kan bruges til at identificere enkeltpersoner. Eksempelvis kan brugeres opskriftsamlinger bruges til at udlede kostvaner, og kostvaner kan bruges til at udlede eventuelle kroniske
sygdomme.

Anbefalinger:

  • Sørg altid for, at data om personer og information om deres identitet er adskilt på en sikker
    måde.

  • Overvej altid, om I har brug for data om enkeltindivider, eller om det er tilstrækkeligt at aggregere data.

  • Involvér uvildige eksperter til at vurdere, om jeres umiddelbart anonyme data kan de-anonymiseres

bottom of page