top of page

Data

03. Hvordan opbevarer I data?

I har naturligvis en både etisk og juridisk pligt til at opbevare data sikkert.


Ikke desto mindre sker der ofte fejl på dette område, og fejlene skyldes ofte, at virksomheder og organisationer simpelthen ikke tænker over, at de lagrer følsomme data.


Digitale platforme gør det ofte meget nemt at indsamle og lagre data, og derfor kan dataindsamling foregå spontant og forskellige steder i organisationen, uden
at der er kontrol med, om det bliver gjort ordentligt. Et eksempel er den danske virksomhed Medicals Nordic, som stod for at teste coronapatienter. Virksomheden
havde været vant til at bruge WhatsApp til daglige arbejdsgange, og da man pludselig skulle teste tusindvis af danskere, valgte man at bruge WhatsApp som platformen, hvor man delte testresultater. Virksomheden blev efterfølgende fyret af de danske
regioner. Men eksemplet viser, at det ofte er simpel tankeløshed, der fører til dårlig behandling af data.

Anbefalinger:

  • Sørg for at alle medarbejdere har kendskab til de helt grundlæggende regler omkring brug
    af data.

  • Overvej jeres brug af online platforme, hvor I ikke selv har fuld råderet over data (Facebook, WhatsApp, Dropbox, etc.)

  • Hvis I ikke selv er eksperter i dataopbevaring, bør I hyre eksterne eksperter til at sikre jeres løsninger.

bottom of page