top of page

Hvad skal vi med mennesker?

Noter

En del af noterne til bogen indeholder nyttige links til hjemmesider. Nedenfor kan du finde alle noterne med klikbare links:

 1. McCorduck, Pamela, Machines Who Think, A. K. Peters, 2004, s. 5. Min oversættelse fra denne bogs engelske oversættelse.

 2. Ibid., s. 13. Min oversættelse fra denne bogs engelske oversættelse.

 3. Beskrivelsen af Zairja trækker på McCorduck (2004), s. 11, og David Link (2010).

 4. Historien om Ramon Llull trækker på McCorduck (2004), 11, og artikel på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull.

 5. McCorduck, Pamela. Machines Who Think, A K Peters, 2004. s 33. Min oversættelse.

 6. Turing, Alan M., On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society, 2, 1936 (udgivet 1937).

 7. Turing, Alan M., Computing Machinery and Intelligence. Fra tidsskriftet Mind, bind LIX, nr. 236, 1, oktober 1950, s. 433-460.

 8. Der findes forskellige udlægninger af AI-vinteren, og der er også uenighed om, hvorvidt der var en eller flere vintre i løbet af det 20. århundrede. Jeg har valgt at fokusere på den vinter, der udspiller sig i 1980’erne og 90’erne, fordi den havde store økonomiske konsekvenser og påvirkede udviklingen af kunstig intelligens helt op i dette århundrede. Læs i øvrigt mere om AI-vintre i denne Wikipedia-artikel: https://en.wikipedia.org/wiki/ AI_winter.

 9. Du kan læse den ret tekniske artikel på nettet her: http://www.aclweb.org/anthology/C88-1016.

 10. Le, Quoc V.; Ranzato, Marc’Aurelio; Monga, Rajat; Devin, Matthieu & Chen, Kai; Corrado, Greg S.; Dean, Jeff & Ng, Andrew Y., “Building high-level features using large scale unsupervised learning”, fra Proceedings of the 29th International Conference on Machine Learning, Edinburgh, Skotland, 2012.

 11. Samim A. “Winiger – Generative Design”. Video fra YouTube www.youtube.com/watch?v=dVm4O01Cmtw.

 12. For en mere detaljeret, men alligevel forståelig gennemgang af reinforcement learning, henvises til: www.oreilly.com/ideas/reinforcement-learning-explained.

 13. Artikel fra DeepMinds hjemmeside www.deepmind.com/blog/deep-reinforcement-learning/.

 14. “The AI That Cut Google’s Energy Bill Could Soon Help You”. Artikel fra MIT Technology Review, juli 2016, www.technologyreview.com/s/601938/ the-ai-that-cut-googles-energy-bill-could-soon-help-you/.

 15. “Notes from the AI frontier: Applications and value of deep learning”, McKinsey Global Institute, april 2018, www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning.

 16. “Non-tech businesses are beginning to use artificial intelligence at scale”, The Economist, 31. marts, 2018, www.economist.com/special-report/ 2018/03/31/non-tech-businesses-are-beginning-to-use-artificial-intelligence-at-scale

 17. “Why Tesla’s Autopilot Can’t see a stopped Firetruck”, Wired.com, 27. august, 2018, www.wired.com/story/tesla-autopilot-why-crash-radar/.

 18. “This family’s Echo sent a private conversation to a random contact”, TechCrunch, juni 2018, www.techcrunch.com/2018/05/24/family-claims-their-echo-sent-a-private-conversation-to-a-random-contact/.

 19. Marcus, Gary, “Deep Learning: A Critical Appraisal”, januar 2018, www.arxiv.org/abs/1801.00631.

 20. Marcus, Gary, “In defense of skepticism about deep learning”, Medium.com, 14. januar 2018, www.medium.com/@GaryMarcus/in-defense-of-skepticism-about-deep-learning-6e8bfd5ae0f1.

 21. “Announcing the 2018 Alexa Prize Finalists”, Amazon.com, www.developer.amazon.com/alexaprize.

 22. “Inside Amazon’s $3.5 Million Competition to Make Alexa Chat Like a Human”, The Verge, 13. juni 2018, www.theverge.com/2018/6/13/17453994/amazon-alexa-prize-2018-competition-conversational-ai-chatbots.

 23. “A DARPA Perspective on Artificial Intelligence”, www.youtube.com/watch?v=-O01G3tSYpU.

 24. Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, 2014, Kindle Edition.

 25. Schwab, Klaus, The Fourth Industrial Revolution, Penguin Books Ltd, 2017, Kindle Edition.

 26. Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, OUP Oxford, 2015, Kindle Edition.

 27. Begrebet kødmaskine er lånt fra en af de helt tidlige pionerer inden for kunstig intelligens, Marvin Minsky. Læs mere om ham i denne artikel fra Wired Magazine: www.wired.com/2016/01/marvin-minskys-marvelous-meat-machine/.

 28. “Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence”. Åbent brev publiceret blandt andet på Future of Lifes hjemmeside, www.futureoflife.org/ai-open-letter/.

 29. Som her, hvor Cambridge Analytica var inviteret til en konference for at fortælle om deres analyser i forbindelse med Trump-kampagnen: www.kommunikationsforum.dk/kommunikationskurser/konference-komdag-kom17-koebenhavn-kommunikation.

 30. Foucault, Michel, Discipline and Punish, Penguin Books, 1991, s. 201. Bentham-citatet er i egen oversættelse fra Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon.

 31. Noter fra et oplæg afholdt af Thomas Ploug (Aalborg Universitet) på Mandag Morgens konference om dataetik den 23. maj 2018.

 32. “Kommune om dataovervågning af børnefamilier: Det er ikke et pointsystem”, Altinget, 8. marts 2018, www.altinget.dk/digital/artikel/gladsaxe-kommune-dataovervaagning-skal-spotte-udsatte-boern-tidligere.

 33. “China has turned Xinjiang into a police state like no other”, The Economist, 31. maj 2018, www.economist.com/briefing/2018/05/31/china-has-turned-xinjiang-into-a-police-state-like-no-other.

 34. “Facebook has lost $80 billion in market value since its data scandal”, CNN Money, 27. marts 2018, www.money.cnn.com/2018/03/27/news/companies/facebook-stock-zuckerberg/index.html.

 35. Hasselbalch, Gry & Tranberg, Pernille, Dataetik – den nye konkurrencefordel, PubliShare, 2016, s. 12.

 36. Ibarra, Imanol Arrieta; Goff, Leonard; Jiménez, Diego Hernandez; Lanier, Jaron & Weyl, E. Glen, “Should We Treat Data as Labor? Moving Beyond ‘Free’”, American Economic Association Papers & Proceedings, bind 1, nr. 1, Forthcoming, december 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3093683.

 37. Foot, Philippa, “The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double  Effect”, Oxford Review, nr. 5. 1967, www.philpapers.org/archive/FOOTPO-2.pdf.

 38. Mark Zuckerbergs Facebook-opdatering er lokaliseret her: www.facebook.com/zuck/posts/10104413015393571.

 39. Læs mere om Norman her: http://norman-ai.mit.edu/.

 40. “Dansk politi advarer forbrydere: Vi er klar med et ’supervåben’”, Berlingske, 10. februar 2010, www.b.dk/politiko/dansk-politi-advarer-forbrydere-vi-er-klar-med-et-supervaaben.

 41. O’Neil, Cathy, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, Penguin Books Ltd, 2016, Kindle Edition.

 42. Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow, Penguin Books, 2012.

 43. McKinsey & Company, “Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners”, McKinsey & Company, 2017.

 44. McKinseys statistik kan findes som interaktiv tabel her: https://public.tableau.com/profile/mckinsey.analytics#!/vizhome/AutomationBySector/WhereMachinesCanReplaceHumans.

 45. Brynjolfsson, Erik & McAfee, Andrew, The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, W. W. Norton & Company, 2014, Kindle Edition.

 46. McKinsey & Company, “Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners”, McKinsey & Company, 2017, s. 27.

 47. Ibid., s. 35.

 48. Keynes, John Maynard, Economic Possibilities for our Grandchildren, 1930, side 4, www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf.

 49. Amazon står til at sælge for 258 milliarder dollars i USA, hvilket svarer til 49,1 % af det samlede onlinesalg i landet. Læs mere i denne artikel på TechCrunch: www.techcrunch.com/2018/07/13/amazons-share-of-the-us-e-commerce-market-is-now-49-or-5-of-all-retail-spend/.

 50. Poulsen, Lisbeth Bech & Westermann, Peter, Oprør for fremtiden, Gyldendal, 2018, s. 152-155.

 51. En beskrivelse af Radikale Venstres forslag om en uddannelseskonto kan findes her: www.radikale.dk/content/din-uddannelseskonto.

 52. De funky idéer er lånt fra Brynjolfsson & McAfee, 2014, Kindle edition.

 53. Egen oversættelse fra https://blog.tomrochette.com/agi/papers/irving-john-good-speculations-concerning-the-first-ultraintelligent-machine?format=pdf.

 54. Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, OUP Oxford, 2015, Kindle Edition.

 55. Forfatteren Sam Harris taler i en podcast med David Deutsch om udviklingen af superintelligens. Podcasten er lokaliseret her: www.samharris.org/surviving-the-cosmos/.

 56. Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, OUP Oxford, 2015, Kindle Edition.

 57. Egen oversættelse fra Yudkowsky, Eliezer, Coherent Extrapolated Volition, The Singularity Institute, San Francisco, 2004, s. 6, www.intelligence.org/files/CEV.pdf.

 58. Geoffrey Hinton-citatet stammer fra en konference i Toronto (egen oversættelse). Et uddrag fra konferencen kan ses her: www.youtube.com/ watch?v=2HMPRXstSvQ.

 59. Se for eksempel denne video af en robotfrisør, som tydeligt illustrerer, at der er et stykke vej endnu, men også, at automatisering af frisørfaget ikke er helt urealistisk: https://www.youtube.com/watch?v=oMREA_XLQ1A.

 60. Agrawal, Ajay, Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence, Harvard Business Review Press, 2018, Kindle Edition.

 61. 33A har faktisk syv punkter, men jeg har reduceret listen til seks, fordi det giver mere mening i denne bogs sammenhæng. Læs mere om 33A’s proces her: www.33a.ai/.

 62. “Self-Driving Cars Can Be Hacked By Just Putting Stickers On Street Signs”, The Hacker News, 8. august 2018, www.thehackernews.com/2017/08/self-driving-car-hacking.html.

 63. Se for eksempel rapporten “Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle” fra 2018, som er udarbejdet af den svenske innovationsmyndighed Vinnova. www.vinnova.se/publikationer/artificiell-intelligens-i-svenskt-naringsliv-och-samhalle/.

 64. www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/10/kunstig-intelligens.

bottom of page