top of page

Princip 3

Gør jeres teknologi forståelig

Digitale løsninger er ofte komplekse og svære at forstå for almindelige mennesker. Men derfor har du alligevel et ansvar for at gøre dine digitale løsninger forståelige og gennemsigtige, så brugerne forstår, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker deres liv

Et tænkt eksempel

Jeres jurister har bedt jer om at lægge et 30 siders “Terms and conditions” dokument op på jeres hjemmeside. Alle brugere skal godkende dokumentet for at få lov til at bruge jeres hjemmeside. Men I kan godt se, at den juridiske tekst er svær at forstå for jeres brugere, så I samarbejder med juristerne om at skære de 30 sider ned til fem sider i et forståeligt sprog. Men I finder hurtigt ud af, at jeres brugere heller ikke læser disse fem sider.

 

Hvad gør I?

 

I finder ud af, at I faktisk kan undgå mange juridiske problemer ved at indsamle og udveksle færre data (som I alligevel ikke behøvede). I ender derfor med at forsimple jeres løsning, hvilket fører til bedre konverteringsgrader.

 

Desuden begynder I også at forklare konsekvenser af brugernes valg i selve interaktionsdesignet i stedet for at gemme forklaringerne væk i et kryptisk dokument, som brugerne alligevel aldrig læser

bottom of page