top of page

Det digitale etikkompas

Hvordan bruger du kompasset?

Kompasset er en tjekliste, som hjælper dig med at stille etiske spørgsmål til dine digitale løsninger og designs. Du kan bruge det til hurtigt at få svar på etiske spørgsmål, men det kan også indgå som et arbejdsredskab i workshops eller designforløb, hvor man vil sikre sig, at etikken er med i udviklingen af den digitale løsning.

Kompasset består af fem grundlæggende principper og 22 etiske spørgsmål.

De 22 etiske spørgsmål er inddelt i de tre kategorier data, automatisering og adfærdsdesign. Spørgsmålene forsøger at udfordre dig til at tænke etik og ansvarlighed ind i dine digitale designs. Det er langt fra alle spørgsmålene, der vil være relevante for netop din løsning, men der vil stort set altid være mindst et par spørgsmål, som kan udfordre dig og sætte tanker i gang.

I denne digitale/mobile version af etikkompasset, kan du klikke på de fem principper og de 22 spørgsmål. Her vil du få mere uddybende information, konkrete designanbefalinger samt eksempler på etiske og uetiske designløsninger. 

bottom of page