top of page

Noter og links

En lang række bøger, artikler og websider har været brugt til udviklingen af Det Digitale Etikkompas og til at skrive denne bog. Nogle af dem er nævnt i bogen, andre har jeg taget med nedenfor som inspiration til videre læsning inden for emnet.


Mange af webadresserne er lange og umulige at kopiere fra en bog. Derfor kan du finde alle disse ressourcer nedenfor: 

 

BØGER | RESSOURCER | VÆRKTØJER | NOTER

BØGER
Birkler, Jacob (2019). Kreativ etik - etisk design og designeretik. Hans Reitzels
Forlag.


Bowles, Cennydd (2018). Future Ethics. NowNext Press.


Crawford, Kate (2021). Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence. Yale University Press.


Crowley, Roger (2009). Constantinople: The Last Great Siege, 1453. Faber & Faber.


Falbe, Trine, Martin Michael Frederiksen & Kim Andersen (2017). White Hat UX: The Next Generation in User Experience. Pej Gruppens Forlag.

Falbe, Trine, Martin Michael Frederiksen & Kim Andersen (2017). The Ethical Design Handbook. Smashing Media AG.


Foot, Philippa (1967). The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. Oxford Review, 5, 5-15.

 

Monteiro, Mike (2019). Ruined by Design: How Designers Destroyed the World, and What We Can Do to Fix It. Mule Books.


O’Neil, Cathy (2016). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Crown.


Papanek, Victor (2019). Design for the Real World. Thames Hudson. Ries, Eric (2011). The Lean Startup. Crown Business.


Susskind, Jamie (2022). The Digital Republic: On Freedom and Democracy in the 21st Century. Pegasus Books.


Styron, William (2020 [1979]). Sophies valg. Lindhardt og Ringhof.

 

Svarre, Peter (2019). Hvad skal vi med mennesker? Gyldendal.

 

Tranberg, Pernille & Gry Hasselbalch (2016). Data ethics - the new competitive advantage. PubliShare.

 

Wachter-Boettcher, Sara (2016). Design for Real Life. A Book Apart.

RESSOURCER PÅ NETTET
Ainsley F (2018). Dark Pattern Design — It’s Downright Unethical & Irresponsible. Lokaliseret 9. september 2022: https://uxplanet.org/dark-pattern-design-its-downright-unethical-irresponsible-c2a3612a1640


Baldini, Gianmarco m.fl. (2018). Ethical Design in the Internet of Things. Lokaliseret 9. september 2022: https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-016-9754-5


Cavoukian, Ann (u.å.). Privacy by Design - The 7 Foundational Principles. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.iab.org/wp-content/IABuploads/2011/03/fred_carter.pdf


Dastin, Jeffrey (2018). Amazon Scraps Secret AI Recruiting Tool That Showed Bias Against Women. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight-idUSKCN-1MK08G

Erhvervsstyrelsen (u.å.). Virksomhedsguiden – hvad er dataetik? Lokaliseret 9. september 2022: https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/dataetik/ydelser/hvad-er-dataetik/d2c12f81-4c66-4c62-b63e-3b039c678eae/


European Commission (2019). Ethics Guidelines for Trustworthy AI. Lokaliseret den 9. september 2022: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai


Falbe, Trine (2018). Ethical Design: The Practical Getting-Started Guide. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.smashingmagazine.com/2018/03/ethical-design-practical-getting-started-guide/


Friedman, Milton (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine. Lokaliseret den 9. september 2022: http://websites.umich.edu/~thecore/doc/Friedman.pdf


Harris, Tristan (2016). How better tech could protect us from distraction. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.youtube.com/watch?v=D-55ctBYF3AY


Harris, Tristan (2019). What’s Now San Francisco with Tristan Harris. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.youtube.com/watch?v=YQh2FQ7MZdA


Hasselbalch, Gry (2016). En ny etik til en digital tidsalder. Lokaliseret 9. september 2022: https://dataethics.eu/da/en-ny-etik-til-en-digital-tids-alder/


IEEE (u.å.). Ethically Aligned Design – A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems. Lokaliseret 9. september 2022: https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead1e.pdf


KPMG (u.å). Ethical AI: Five guiding pillars. Lokaliseret 9. september: https://advisory.kpmg.us/articles/2019/ethical-ai.html


Microsoft (u.å.). Putting Principles into Practice at Microsoft. Lokaliseret 9. september: https://www.microsoft.com/en-us/ai/our-approach?activetab=pi-vot1%3aprimaryr5


Nielsen Norman Group (2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Lokaliseret den 9. september 2022: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Pelley, Scott (2012). Whistleblower: Facebook is misleading the public on progress against hate speech, violence, misinformation. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/


Regeringen (2019). National strategi for kunstig intelligens. Lokaliseret den 9. september 2022: https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf


Leikas, Jaana (2019). Ethical Framework for Designing Autonomous Intelligent Systems. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.mdpi.com/2199-8531/5/1/18/htm


Saffer, Dan (2019). Designing Ethically. Lokaliseret 9. september 2022: https://odannyboy.medium.com/designing-ethically-edc29352679a


Taylor, Ciara & Samantha Dempsey (2017). Designing Ethics: Shifting Ethical Understanding In Design. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.smashingmagazine.com/2017/11/designing-ethics/


Thaler, Richard H (2015). The Power of Nudges, for Good and Bad. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.nytimes.com/2015/11/01/upshot/the-power-of-nudges-for-good-and-bad.html


Tonkinwise, Cameron (2015). Ethics by Design, or the Ethos of Things. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.thestudioattheedgeoftheworld.com/uploads/4/7/4/0/47403357/05tonkinwiseethos_of_things.pdf


UIE (2017). Dark Patterns and the Ethics of Design. Lokaliseret 9. september 2022: https://medium.com/adventures-in-ux-design/dark-patterns-and-the-ethics-of-design-31853436176b


Wendt, Thomas (2017). Critique of Human-Centered Design OR Decentering Design. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.slideshare.net/ThomasMWendt/critique-of-humancentered-design-or-decentering-design


Winfield, Alan F. m.fl. (2019). Machine Ethics: The Design and Governance of Ethical AI and Autonomous Systems. Lokaliseret 9. september 2022: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=8662743

Zona, Carina C. (2015). Consequences of an Insightful Algorithm. Lokaliseret 9. september 2022: https://www.youtube.com/watch?v=NheE6udjf-GI

VÆRKTØJER
I udviklingen af Det Digitale Etikkompas har vi været inspireret af en lang række andre værktøjer. Nogle af dem er nævnt i bogen. Jeg har samlet dem alle her.


DATAETIK – Principper og pejlemærker for virksomheder, myndigheder og organisationer: https://dataethics.eu/wp-content/uploads/Dataetik-dk.pdf


Design Ethics Heuristic Evaluation: https://medium.com/the-zebra/how-to-conduct-a-design-ethics-heuristic-evaluation-b312fcde133#:~:text=The%20original%20usability%20heuristics%2C%20defined,humanity%20while%20avoiding%20unintended%20consequences


Ethical Design Handbook – scorecards: https://ethicaldesignhandbook.com/goodies/ethical-design-scorecards.xlsx


Ethical Explorer: https://ethicalexplorer.org/Ethical Tools for Designers: https://www.ethicsfordesigners.com/tools


How to practice Ethical Design: https://medium.muz.li/how-to-practice-ethical-design-d8a6a8dcf4b0

 

Privacykompasset (Erhvervsstyrelsen): https://virksomhedsguiden.dk/content/
ydelser/privacykompasset/ab3b90b1-0f80-464f-9311-278c06224984/


Human Design Guide (Center for Humane Technology): https://assets.website-files.com/5f0e1294f002b15080e1f2ff/5f0e1294f002b1f8b2e1f482_Design-Guide-Alpha.pdf


The Ethical Stack: https://ethicalstack.virteuproject.eu/index.html

NOTER

1 Kant introducerer det kategoriske imperativ i 1785 i bogen Grundlæggelse af sædernes metafysik.


2 Dastin, Jeffrey (2018).


3 Efter kritik af autoplay besluttede Netflix at give deres kunder mulighed for at fravælge autoplay. I dag kan man gå ind i indstillingerne på sin Netflix-profil og slå funktionen fra. Det kan anbefales!


4 Eksemplet er kendt som sporvognsdilemmaet og stammer oprindeligt fra 1967, hvor den engelske filosof Philippa Foot (1967) anvendte eksemplet til at illustrere de etiske dilemmaer omkring abortlovgivning.

 

5 European Commission (2019).


6 Regeringen (2019).


7 Microsoft (u.å.).


8 KPMG (u.å).


9 Crowley (2009).


10 https://brainchild.dk/vidensbank-dansk-design/boerge-mogensen/.


11 Papanek (2019: 15).


12 Se Ries (2011).


13 Øvelsen er inspireret af en lignende øvelse, som hedder ”Ethics litmus test”. Se mere på www.ethical-litmus.site


14 Jeg har ikke selv opfundet denne øvelse. Øvelsen er designet af Kat Zhou, som er produktdesigner hos Spotify: https://www.designethically.com/dichotomy-mapping


15 Læs denne tekst, hvor Facebook forklarer, hvorfor de har lukket ned for brugen af ansigtsgenkendelse. Den er faktisk en dikotomi-kortlægning, hvor Facebook selv redegør for de positive og negative sider af ansigtsgenkendelse på Facebook: https://about.fb.com/news/2021/11/update-on-use-of-face-recognition/


16 Denne øvelse er også udviklet af Kat Zhou: https://www.designethically.com/maslow-mirrored


17 Denne øvelse er udviklet af designeren og teknologietikeren Cennydd Bowles. Se Bowles (2018).


18 Nielsen Norman Group (2020).


19 Etikkompassets fokus er ikke at udvikle helt nye etiske designprincipper og spørgsmål, men at samle den viden og det arbejde, der allerede er i gang. Etikkompasset bygger på eksisterende værktøjer, regelsæt og principper, som er udviklet af eksperter, virksomheder og organisationer i hele verden. I udviklingen af Etikkompasset har vi kigget en del i retning af EU, hvor vi blandt andet er inspireret af General Data Protection Regulation og EU-Kommsissionens tanker omkring ansvarlig brug
af kunstig intelligens. Men derudover er vi også stærkt inspireret af Tristan Harris og hans Center for Humane Technology og i en dansk sammenhæng af Pernille Tranberg og Gry Hasselbalch, som er forfattere til bogen Dataetik – den nye konkurrencefordel (2016), som indeholder en lang række dataetiske principper. Begge forfattere har i øvrigt været tilknyttet projektet som eksterne eksperter. Det originale og nyttige ved Etikkompasset er, at det har samlet alle disse forskellige etiske værktøjer
og retningslinjer i et overskueligt værktøj, som er designet til designere og alle folk, der arbejder med digitale løsninger.

 

20 Double Diamond er en designproces, hvor de to diamanter i processen står for henholdsvis en researchfase og en designfase. Du kan læse mere om Double Diamond på British Design Councils hjemmeside: https://www.designcouncil.org.uk/our-work/skills-learning/tools-frameworks/framework-for-innovation-design-councils-evolved-double-diamond/

21 Trolley-problemet – også kendt som sporvognsproblemet på dansk – stiftede vi allerede bekendtskab med i kapitel 2, hvor man skulle vælge mellem at slå fem personer eller én person ihjel. Sporvognsproblemet har fået en fornyet relevans i debatten om selvkørende biler, hvor det ofte trækkes frem for at illustrere de etiske udfordringer ved at lade autonome systemer træffe beslutninger om liv og død. Se eksempelvis Moral Machine, som er udviklet på MIT: www.moralmachine.net


22 Udtalelse af Frances Haugen i CBS-programmet 60 Minutes. (Pelley 2021).


23 Friedman (1970).

Forside.jpg
Bøger
Ressorce
Værktøjer
Noter
bottom of page